Sidang Belia
Wilayah Persekutuan

SBWP merupakan platform terbuka dan inklusif yang menyatukan anak muda dari ketiga-tiga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dengan pelbagai latar belakang bagi membahaskan usul terkait dasar dan polisi di Wilayah Persekutuan

Peranan SBWP

Sidang Belia Wilayah Persekutuan berperanan sebagai medan bagi golongan belia mengemukakan idea dan pandangan mereka melalui usul-usul dan ketetapan yang dirangka. Dalam suasana yang dinamik dan inklusif, platform ini memperkasa mereka untuk berinteraksi secara aktif, menyuarakan keperluan dan aspirasi, serta memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan komuniti belia.

“Kekuatan sebuah masyarakat terletak pada daya tahan dan kuasa kolektif rakyatnya. Pendekatan bottom-up memupuk budaya kerjasama dan kejayaan bersama.”

YB Dr. Zaliha Mustafa

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan)
Merangkap Penaung
Sidang Belia Wilayah Persekutuan

Daftar
Sukarelawan

Mohon
Sebagai Ahli

Rakan Strategik

Berminat Untuk Menjadi
Rakan Strategik Kami